Ordinanza n.8/2018 - Tariffario servizio ritiro rifiuti.